Powrót do strony głównej

Dzień dobry, cześć,  

Jeśli trafiłeś na tę stronę, to znak, że ważna jest dla Ciebie ochrona Twoich danych osobowych. Chcę Cię zapewnić, że dbam o Twoją prywatność i jest ona dla nas ważna. W tym celu wdrożyliśmy nie tylko środki prawne, ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić jej ochronę. 

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań dot. polityki prywatności, zapraszam do kontaktu ze mną na adres: kontakt@konferencja-psychodietetyki.pl 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. §1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?  
  Współadministratorami Twoich danych osobowych są: Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MAGDALENA HAJKIEWICZ-MIELNICZUK, adres: ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa, NIP: 9191830064, REGON: 369069081 – wspólnik ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna, NIP 9522235557 REGON: 523963305,  ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa oraz Nina Wojtyra, ul. Rybacka 1D, 05-420 Józefów prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Nina Wojtyra wyłącznie jako wspólnik ZKP – Magdalena Hajkiewicz – Mielniczuk, Nina Wojtyra Spółka cywilna, NIP 9522235557 REGON: 523963305, ul. Bluszczowa 17/ 6, 04-234 Warszawa. 

 
§2 Jakie są zasady współadministrowania Twoimi danymi? 

 1. W ramach umowy o współadministrowanie, uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności co do wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności uzgodniliśmy, że: 
 1. odpowiedzialnym za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego jest Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk, 
 1. odpowiedzialnym wobec Ciebie za umożliwienie Ci wykonywania Twoich praw jest Magdalena Hajkiewicz-Mielniczuk. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec każdego z Administratorów. W takim przypadku Twoje żądanie zostanie przekazane temu Współadministratorowi, który zgodnie z ustaleniami powyżej – zrealizuje Twoje żądanie. 
 1. W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, w tym treści uzgodnień między Współadministratorami możesz kontaktować się pod adres e-mail kontakt@konferencja-psychodietetyki.pl lub na adres korespondencyjny wskazany w §1.  

§3 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?  

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach: 

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, komunikatory WhatsApp, formularze Google lub inne narzędzia do komunikacji 

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. 

 1. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia) 
 1. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń  
 1. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych) 

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.  

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 1. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi) 

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.  
 
Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej. 

 1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram, Linkedin, YouTube) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych  

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy/ wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami. 

 1. Analitycznym i statycznym  

Dane przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych polegającym w szczególności na analizie danych pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

 1. Zamieszczania komentarzy 

W stosunku do danych widocznych na naszej Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art.  6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. 

 1. Promocji i marketingu  

W sytuacji gdy przekażesz nam swoje dane w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dot. wizerunku, dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu usług i produktów Administratora oraz podnoszenia ich jakości (art.  6 ust. 1 lit. f). Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne. 

§4 Komu możemy przekazać Twoje dane? 

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §3 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §8. 

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, podmiotom świadczącym usługi marketingowe i reklamowe, firmie świadczącej usługi newslettera, podwykonawcom, podmiotom wspierających nas w obsłudze Szkoleń, prawnikom, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej (m.in. Facebook), innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania. 

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.  

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w Politykach prywatności każdego z podmiotów. 

§5 Jakie prawa Ci przysługują? 

W związku z RODO przysługuje Ci prawo: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych, 
 • usunięcia danych osobowych, 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • przenoszenia danych osobowych, 
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości. 

§6 Czy Twoje dane są profilowane? 

Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii) wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływa na Twoją sytuację, w tym prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez preferencji Użytkowników (więcej o analizie wskazano w rozdziale Polityka plików cookies). 

§7 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych 

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO). 

§8 Polityka plików cookies 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. Dane Anonimowe. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. 

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.  
 
Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 

 • piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited– w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam na portalu należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie  produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).  
   
 • narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę; Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie dot. zasad korzystania z narzędzi Google.   

§9 Wtyczki społecznościowe  

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, Linkedin). Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców. 

§10 Współadministrowanie 

Poza współadministrowaniem danych opisanym powyżej, dochodzi do współadministrowania również w poniższym zakresie. Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) są współadministrowane przez Współadministratorów oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności. 

Dane przetwarzane w ramach platformy Linedin są współadministrowane przez Współadministratorów oraz Linkedin Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zwany dalej Współadministratorem 4. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.  Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.